Дослідження

Директор

 

Керівник напрямку

к.т.н., доц.

Солоницька Ірина Валеріївна

Харчова промисловість є однією з пріоритетних секторів економіки, від функціонування якої залежить життя суспільства та благополуччя держави. Великі виробничі харчові підприємства, як правило, мають розгалужену географію своїх підрозділів. Наочне уявлення на карті даних підприємства потрібно не тільки для зручності перегляду розмірів організації і розташування, які входять до її ділянок, а також отримання аналітичної інформації. Тому сьогодні сучасні харчові підприємства не можуть обходитися без геоінформаційних систем (ГІС).

Для реалізації цих завдань проводиться:

-       збір даних та інформації ринку виробників, збуту та споживачів;

-       аналіз зібраних даних та інформації;

-       структурування отриманої інформації і доцільність її використання;

-       формування геопросторової інформації;

-       систематизація і візуалізація даних для надання послуг та зручності обміну цією інформацією;

-       оцінка та прогнозування ризиків продовольчої безпеки;

-       прийняття технологічних рішень і удосконалення технологій.

ГІС стає новим підходом в плануванні виробництва і оптимізації управління ресурсами харчових виробництв.

Директор

Керівник напрямку

к.т.н., доцент

Котлик Сергій Валентинович

Одним з напрямків діяльності навчально-науковогого інституту Комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» ім. П.М.Платонова ОНАХТ при його створенні було зазначено: наукові дослідження і споріднені з ними роботи інноваційного циклу «наука-виробництво». Ці наукові дослідження повинні бути пов'язаними з такими областями науки, як  засобі автоматизації, мехатроніка, застосування різних інформаційних технологій, 3D-прототипування, робототехніка, електромеханіка, комп'ютерне та математичне моделювання, штучний інтелект, розпізнавання образів,  застосування 3D принтерів…
У цей ряд гармонійно вбудовується і галузь ArcGIS, оскільки в ній використовуються як математичні моделі, так і спеціалізоване програмне забезпечення. ArcGIS є повна геоінформаційна система, яка дозволяє збирати, організовувати, керувати, аналізувати, обмінюватися і розподіляти географічну інформацію. Платформа ArcGIS дозволяє публікувати географічну інформацію для доступу і використання будь-якими користувачами. Система доступна в будь-якій точці, де можливе використання веб-браузерів, мобільних пристроїв у вигляді смартфонів, а також настільних комп'ютерів.
ArcGIS дозволяє вирішувати безліч виробничих і адміністративних завдань, основна проблема в застосуванні її програмного забезпечення - рівень підготовленості користувачів. Для того, щоб підвищити свою кваліфікацію і в повній мірі задіяти всі можливості платформи ArcGIS, наукові співробітники інституту Комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» у 2020 році:

 • взяли участь у науково-практичному семінарі «Напрацювання підходів до створення науково-технологічного кластеру як інструменту впровадження космічних технологій, інструментів ГІС та діджиталізації в інтересах розвитку Причорноморського регіону» 11.08.2020;
 • провели аналіз вартості ПЗ платформи ArcGIS  для різних користувачів в Інтернет-магазині ліцензійного програмного забезпечення Софтлист;
 • взяли участь в обговоренні технічного завдання з приводу розробки автосупроводу антени при прийомі інформації з КА ДЗЗ (висота орбіти КА від 500 до 800 км.) на приймальні станції ПС-8.2 та СПОІ ДЗЗ;
 • взяли участь в обговоренні та розробці Угоди про створення регіонального науково-технологічного кластера «Причорноморський»;
 • погодили принципи використання теорії створення електронних географічних карт платформи ArcGIS при розробці мобільного додатку Анти-Covd-19 для отримання розгорнутої інформації про захворювання коронавірусом в Одеській області.

    У наступному році передбачається підвищення кваліфікації з відривом від виробництва 1-2 співробітників інституту для поліпшення  використання ПЗ платформи ArcGIS.

Директор

Керівник напрямку

д.е.н., доц.

Мельник Юрій Миколайович

Збір, зберігання, аналіз та обробка інформації, в тому числі такої, що має просторовий характер має велике значення для економічних досліджень. Геоінформаційні технології - це не лише комп’ютерна база даних. Це величезні можливості для аналізу, планування і регулярного оновлення інформації про діяльність суб’єктів господарювання та економіки країни в цілому.
В сфері економічних досліджень геоінформаційні системи можуть бути використані для реалізації наступних завдань:
- визначення  загальних реальних розмірів потужностей країни загалом, регіонів та ОТГ зокрема;
- створення каталогів сільськогосподарських культур, які є сировиною для виробництва харчової продукції, що вирощуються на конкретних аграрних площах;
- визначення місцезнаходження точок продажу продовольства (фізичний доступ населення до продуктів харчування);
- виявлення цільових аудиторій серед населення країни, регіону, ОТГ за місцем проживання, роботи, відпочинку;
- виявлення фізичних майданчиків для зовнішньої реклами;
- виявлення потенційної аудиторії учасників маркетингових досліджень;
- визначення стратегії  та доцільності проведення конкретних маркетингових заходів.
- ефективного управління активами громади;
- менеджменту в галузях економіки;
- розвитку логістики в сучасних умовах;
- використання ГІС  технологій в учбовому процесі та у програмах науково-дослідних робіт.

Директор

 

Керівник напрямку

д.е.н., проф.

Ткач Вікторія Олександрівна

В Україні туризм проголошено однією з пріорітетних галузей національної економіки, бізнесу, культурного та духовного життя країни. Зокрема, передбачається створення єдиної інформаційної системи з банком даних про туристичні маршрути, ресурси та транспортні, визначення туристичних рекреаційних зон, удосконалення системи туристичної освіти, забезпечення виходу з кризи на засадах сталого розвитку.
Досягнення такої мети неможливо без використання ГІС технологій (геоінформаційних систем) та упровадження культури геопросторових даних. Основи геоінформаційних технологій в туризмі є вивчення геоінформаційних систем, як засобів збору, зберігання, аналізу і візуалізації просторово-часової інформації. Набуття практичних навичок реалізації конкретних завдань організації дослідницької діяльності засобами геоінформаційних систем.
Процес вивчення передбачає використання, як традиційних, так і інноваційних освітніх технологій, а також вимагає раціонального їх поєднання. Традиційні освітні технології мають на увазі використання в навчальному процесі таких методів робіт, як лекція, практичне заняття, семінар і ін.
Напрямки роботи:

 • розробка стартапів та написання грантових проектів ГІС технологій;
 • моніторінг рекреаційно-туристичних територій засобами ГІС;
 • ринок сучасних ГІС технологій в туризмі;
 • система глобального позиціювання;
 • геодані та реєстрація в ГІС , компоновка мапи, побудова 3D моделей.
 • формування геопросторової інформації;
систематизація і візуалізація даних для надання послуг та зручності обміну цією інформацією.

 

Директор

Керівник напрямку

Стефанович Андрій Миколайович

ESRI Ukraine

«Створення механізмів оптимізації регіонального управління з використанням інструментів ГІС.»
Цілі:

 • Оптимізація виконання заходів з реалізації Стратегії розвитку області 21-27 рр:

  Розробити ГІС платформу, яка відображає у реальному часі:

  •  аналіз заходів та запланованих проектів за іх географічним та адміністративним розташуваннями (до складу яких нових районів вони належать);
  •  заплановані та реально виділені кошти на реалізацію проектів сільського розвитку, АПК;
  • створити паспорти ресурсного потенціалу нових районів, як платформи для розробки їх Стратегій розвитку та залучення інвестицій.
 • Впровадження в діяльність органів влади регіонального та субрегіонального рівня (нові райони) інструментів ГІС, даних ДЗЗ:
  •  з прийнятої Стратегії розвитку області 2021-27р.вибрати один чи два проекти регіонального рівня,  розробка яких планується з використанням ГІС та прийняти участь в їх реалізації.
  • відпрацювати використання інформації ДЗЗ на вже запланованих проектах регіональної Стратегії розвитку 2021-27р.
  • Створення  проектів сталого розвитку на територіях «пілотних» ОТГ:
  • У кожному з нових районів відібрати по 2-3 ОТГ де найбільш підготовлені працівники. Разом з ними створити реальні інвестиційні проекти з використанням ГІС, які будуть прикладом для інших (можна почати з Болградського та Білгород Дністровського районів)
  • Розробка моделі діяльності міської агломерації ( новий район на території якого розташований обласний центр).
  • Створити спільну робочу групу з представниками керівництва обласного центру та  області по вивченню питання.
  • Почати збір даних по місту та новому району на єдиній ГІС платформі.
Головна проблема управління регіоном, поточних двох років, це налагодження діяльності між ОТГ- новими районами -областю. Інструментами  оптимізації регіонального управління є вже існуючі Європейські підходи, а це ДЗЗ плюс ГІС!

Директор

Керівник напрямку

Костерін Сергій Вікторович

Розвиток геоінформаційних систем та впровадження комплексів аналізу даних супутникового зондування територій сільськогосподарського призначення дозволить:

 • здійснювати прогнозну оцінку майбутнього врожаю сільськогосподарських культур по регіону;
 • оцінювати стан сходів в динаміці розвитку, вплив використання засобів захисту рослин та внесення добрив;
 • з високою точністю визначати площі засіяних сільськогосподарськими культурами ділянок і відповідність їх кордонів кадастровим;
 • отримувати прогноз щодо можливого врожаю в розкладі основних культур на території всієї області (за умови проведення зондування з космічних апаратів);
 • проводити оцінку втрат агрогосподарств в разі природних та погодних катаклізмів (посуха, урагани, пожежі, підтоплення, деградація ґрунтів, спалахи захворювань сільськогосподарських культур, а також ураження шкідниками) або промислових аварій, що також створює базу для співпраці зі страховими компаніями;
 • визначати точні межі ділянок, які зазнали впливу природних катастроф або промислових аварій;
 • дати додатковий імпульс розвитку вирощування органічної сільськогосподарської продукції, як в частині підготовки фахівців в ОДАУ, їх сертифікації, в розвитку інструментів контролю для сертифікації полів і дотримання технології вирощування на основі аналізу даних космічних апаратів і безпілотних апаратів, так і в частині впровадження новітніх засобів захисту рослин та відновлення родючості ґрунтів;
 • здійснювати оцінку впливу глобального потепління на стан агробіоценозів і забезпечити розробку науково обґрунтованих рекомендацій щодо проведення сільськогосподарських робіт господарствами півдня України в умовах зміни клімату;
 • отримати історію сівозміни полів, і виділити підприємства, спосіб господарювання яких веде до деградації земельного фонду (за умови накопичення багаторічних даних).